2010

ÅRSMØTE 9. FEBRUAR

2009 nok eit positivt og aktivt arbeidsår for SUL. Hovudarrangenmentet Dragseidspelet i pinsa: storslått innsats både av aktørar

og arrangør, god stemning, kjempeflott ver, mykje folk. - Eit overskot på ca 60 000,-.

Ved årsslutt hadde laget bra økonomi, mykje takka vere ulike tilskot og støttemidlar. Ein god del arbeid å utforme søknadar, men det har gjeve god uttelling.

I 2009 har desse støtta laget sine aktivitetar (leikarring, Blikken, Dragseidspelet): Selje kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Norsk Teaterråd, Frifond,

FOLK, Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DnB Nor, Norske Kulturbygg/ Helsedir., Sparebanken Møre, Spb. Vest, Spb. Sogn og Fj., lolalt næringsliv.

 

ARBEIDSPLAN 2010

UKM

Leikarringar

Blikken: opne fredagskveldar, bygging av scaterampe mai/juni, dugnad ute inne

Teater

 

Bygdakveld april/mai: revy, mat, dans

Friluftskonsert iVikingtunet

Bygdakveld okt/ nov: skodespel, mat, dans:       Dyra i Hakkebakkeskogen med vaksne aktørar: 3. oppsett.

Juletrefest

 

UKM

13. febr. Samarbeidsarrangement Selje kommune og SUL. Ungdomskoordinator Maria Helgesen avsvarleg for kommunen.

Ca. 35 deltakarar (song, musikk, teikning, maling). Mykje folk. Vellukka arrangement. Inntekta går uavkorta til UKM Selje til dekking av utgifter ved

lokalarrangement + deltaking i fylkesmønstringa -- på Eid i år.

 

ÅRSMØTE I FYLKESLAGET SOFUL

Olden 14. mars. Margit Fløde og Alf Teigen utsendingar. Anders Gjerland attvald som leiar.

Aktivitetsprisen 2009 tildelt SUL!

For sjuande gong vart SUL kåra til fylkets mest aktive ungdonmslag. Tidlegare har laget fått aktivitetspris i 1993, 1994, 1995, 1997, 2004 og 2007.

Prisen består av eit diplom og 2000 kr. Elles vart vio både på årsmøtet og huskonferansen dagen før framheva som dei fremste til å søkje på og få tildelt midlar.

 

VÅRBYGDELVELD

Datoen er no sett til.....

Ein gjeng unge entusiastiske personar jobbar med eit program som skal bli lokalt og lystig. Bl.a. vert det gjensyn med Botnpris Spelemannslag.

Det vil bli matservering og dans til musikk av gruppa "Kathes". Meir info etterkvart i avis og med plakatar.