AKTIVITETSOVERSIKT 2007 
 

DANS

Swingkurs ungdom/vaksne 6 t 21 deltakarar 

Leikarringar 1.gruppe 5-7 år

            2. gruppe 8-12 år alle gruppene øving kvar veke minus ferie

            Vaksengruppe 
 

Afrikansk dans  barnegruppe (ca 10 stk) undervist av to kenyanarar  ca 5 t.

Oppvisning på programfest. 

Oppvisning  v/vaksenringen  kulturnatt 9. november

Oppvisningar  v/barneringane: 17. mai, førjulskonsert, vikingtunet, eldretun. 

Barneringane på besøk til barneringen Fiskå.

Barneringane våravslutning med sitt eige vesle ”barnestemne”: grilling, fjelltur,overnatting, diskotek. 

Inspirasjonskurs: dans for vaksenringen v/ Berit Knutsen 

Instruktørseminar i Bergen for danseinstruktørane  

Vaksenringen på hyttetur 
 

TEATER

Farsen ”Flammedanserinnen” av Arnold & Bach: premiere 27. oktober .Stykket utgjorde programdelen på BYGDAKVELDEN som samstundes markerte 60-ÅRSJUBILEUM for SUL.

OFFENTLEG DANS i samband med teateret. 

BLIKKEN: ungdomslokalet vi fekk på plass i 2005.

Ope hus fredagar kl. 20-24.

      -frie aktivitetar: biljard,dart,singstar,buzz,tv,data,kort,brettspel,musikkanlegg,

       instrument, kiosk.

     -diskotek, karaoke,gitarkveld, grilling.

     -ansvarslæring knytt til kioskdrift/eige styre av ungdommar. 
 

     Prosjekt ”Trygge rusfrie samlingsstadar for ungdom”. SUL er eit av om lag 10 lag som er med i Norske lagsbruk v/Lass sitt landsomfattande prosjekt ---prosjektmidlar .

     Konferanse Gardermoen sept. 07: konseptutvikling. 
 

KONSERT/PROGRAMKVELD

..i samband med Sunnivadagane:

      -planlagt utekonsert i Vikingtunet—dårleg ver ga innekonsert.

FØRJULSKONSERT i staden for juletrefest dette året. ”Merkesteinane” på nytt hovudtrekkplaster.      

 To kenyanarar + barnedansegruppa med oppvisning i afrikansk dans. Yngste barneleikarring med ”juleprega” danseoppvisning. 
 

UKM i samarbeid med kulturansvarlege i kommunen. 

Vertskap i Vikingtunet med servering og orientering for ei gruppe tilreisande. 

Aksjon bevaring av Leikanger kyrkje –SUL med i initiativgruppa for innsamling av midlar til opp-pussing /utvendig maling. 

Besøksteneste –deltaking i planleggingsgruppe, førebels resultatlaust. 

MOT   --orienteringsmøte 

Impulsdag SOFUL 

Årsmøte i SUL / SOFUL  

   
                                                                                                        Styret i 2007