STYRE OG NEMNDER 2011

STYRET

Leiar                   Margit Fløde                    1. vara   Alf Teigen

Nestleiar             Olav Hegg                        2. vara  Marianne Borgund

Skrivar               Anne-Karin Hatlelid          3. vara  Ole Johnny Borgund

Styremedlem      Fredrik Borgund

Styremedlem      Regine Stevenson

 

BARNENEMND                        LEIKNEMND

Laila Tingstad                                Dagrunn Molvik

Regine Stevenson                          Mari Beitveit

Ann Cathrin Lekanger                   Ottar Brekke

 

TEATERNEMND                    STUDIENEMND

Alf Teigen                                    Anne-Karin Hatlelid

Randi Hoddevik                          Magnhild Kongsvoll  

Marianne Borgund

Magnhild Kongsvoll

Ove Aarsheim

Monika Sjåstad

vara: , Fredrik Borgund, Camilla Hansen Drage

 

REVISOR

Åse Takset Lekanger

Lars Helge Honningsvåg

 

VALNEMND

 Fredrik Borgund, Marianne Borgund, Magnhild Kongsvoll

 

REPRESENTANTAR TIL GRENDAHUSETS REPRESENTANTSKAP

Margit Fløde            personleg vara    Olav Hegg

Alf Sjåstad               personleg vara    Magnhild Kongsvoll

Anita Bentsen           personleg vara    Robert Sten Ervik

Alf Teigen                personleg vara    Anne-Karin Hatlelid

Bård Fløde              personleg vara     Mette Drage